Regulament campanie Black Friday

Promotie: „Black Friday 2021”

CONDITII SPECIFICE

Promotia „Black Friday 2021”denumita in continuare Promotie”, este oferita de SOFTWIN, o societate cu sediul social in Bucuresti Sector 1 Str.Maguricea nr.20 si sediul punctului de lucru in Bucuresti, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1,  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, 020337, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/11207/1991, cod de identificare fiscala R1569706 , reprezentata legal de dl. Florin Talpes – Director General, denumită în continuare SOFTWIN.

 

A.1. PERIOADA PROMOTIEI

Perioada promotiei este valabila incepand cu data 12.11.2021 orele 00:00 pana in data de 15. 11.2021 orele 23:59.

A.2. TERITORIU: Romania

A.3. MECANISMUL PROMOTIEI

In perioada promotiei cumparatorii vor primi gratuit o sedinta de micro-meditatii online pentru fiecare sedinta de micro-meditatii online cumparata.

Promotia in cauza nu se cumuleaza cu alte promotii.

Regulamentul va fi disponibil prin hyperlink atasat in pagina unde va fi promovata promotia si de unde utilizatorul va putea procesa comanda.

A4.       CONDITII DE RETUR

Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile. 

Perioada de retragere expira dupa 14 zile incepand de la ziua (achizitionarii licentei de utilizare) incheierii contractului.

AGERIO va rambursa suma primita de la client, inclusiv costurile livrarii, cu exceptia costurilor suplimentare determinate de faptul ca s-a ales de catre client o alta modalitate de livrare decat cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de AGERIO, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia retragere din prezentul contract. 

AGERIO va efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care clientul si-a exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare. 

 

A5.      PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Participarea in campanie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea campaniei. Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Bucuresti sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.10, Cladirea Conect 1, etaj 1:

-Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;  

– Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit : 

  1. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;  
  2. Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;  
  3. Notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;  

– Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001. 

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa organizatorului.

 

Prezenta promotie este guvernata de prevederile cuprinse in Termeni si conditii generale”, prezentate anexat si disponibile in mod gratuit oricărui solicitant (si/sau participant) pe pagina web http://www.agerio.ro/termeni-si-conditii si la sediul SOFTWIN.

SOFTWIN SRL
FLORIN TALPES
DIRECTOR GENERAL