Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.agerio.ro.

Acest site aparţine INTUITEXT, compania de eLearning a grupului Softwin. INTUITEXT este marcă înregistrată a grupului Softwin.

1. Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:

1.1 Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei reţele, server, server web sau cont de utilizator.

1.2 Atacuri de tip „refuzul serviciului” (Denial of Service) înseamnă interferenţa cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, reţea sau server.

1.3 Serviciu înseamnă furnizarea către client a accesului la date şi informaţii transmise de SOFTWIN şi furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.intuitext.ro.

1.4 Mărci se referă la faptul că denumirea „INTUITEXT”, oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site sunt mărci înregistrate ale SOFTWIN sau ale oricăror companii asociate.

1.5 SOFTWIN se refera la SOFTWIN S.R.L. România.

2. Obligaţiile SOFTWIN

2.1 SOFTWIN şi furnizorii săi nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaţii rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul SOFTWIN, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. SOFTWIN şi furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanţie că:

 1. a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori
 2. b) eventualele defecte vor fi corectate
 3. c) serviciul sau serverul pe care îl pune la dispoziţia utilizatorilor este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor şi nu pot fi responsabili de vreo acţiune pe care o întreprindeţi pe baza respectivelor informaţii sau a serviciului.

2.2 În nici o circumstanţă SOFTWIN nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legatură cu acesta.

2.3 Răspunderea SOFTWIN (dacă aceasta este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de dolari SUA.

3. Utilizare improprie şi răspunderi

3.1 Clientul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligă că:

 1. a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
 2. b) nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau reţeaua de telecomunicaţii SOFTWIN pentru a transmite sau a recepţiona material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţător, agresiv, defăimător;
 3. c) nu va desfăşura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul „negarea serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi acţionaţi în instanţa, civil şi penal;

3.2 Clientul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze SOFTWIN în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei de comunicaţii a SOFTWIN şi a Internetului de către client, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de SOFTWIN ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni si condiţii.

3.3 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legatură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina clientului.

4. Securitate

4.1 Clientul ia la cunoştinţă că SOFTWIN nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu.

4.2 Clientul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi deşi SOFTWIN va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Clientul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţă.

5. Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi

5.1 Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informaţii afişate de către SOFTWIN pe Web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Clientul acceptă starea de fapt că SOFTWIN nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Clientului şi nu implică sprijinirea de către SOFTWIN a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

5.3 SOFTWIN nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte României. Dacă Clientul accesează alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, SOFTWIN nu este responsabilă pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

6. Informaţii personale

6.1 Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu faptul că SOFTWIN are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la client, rezultate în urma utilizării serviciului de către client, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:

 1. a) pentru utilizarea acestor date de către SOFTWIN în scopuri de vânzări şi marketing;
 2. b) în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor;
 3. c) SOFTWIN poate oferi informaţia colectată de la client şi altor furnizori de servicii sau produse care, în opinia SOFTWIN, ar putea prezenta interes pentru client;

6.2 Scopurile în care SOFTWIN poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le poate fi oferită sunt tratate pe larg în Reguli de confidenţialitate.

7. Generalităţi

7.1 Modificări ale acestor termeni şi condiţii – SOFTWIN poate modifica aceşti termeni şi condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinta Clientului prin afişare pe site-ul web la www.intuitext.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

7.2 Forţa Majoră – SOFTWIN nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti Termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului, a altor reţele sau a altor autorităţi competente de care SOFTWIN nu este responsabilă.

7.3 Jurisdicţie – Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către SOFTWIN. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. SOFTWIN nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

7.4 Confidenţialitate – SOFTWIN nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidenţială. SOFTWIN nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informaţie pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informaţii cu caracter personal. Dacă clientul utilizează anumite tipuri de telefoane mobile, informaţia prin care SOFTWIN identifică numărul de apel al Clientului va fi transmisă prin Internet. Acest lucru se va întampla chiar dacă Clientul a anulat funcţia „Afişează numărul apelantului” de pe mobilul propriu.

8. Acceptarea termenilor

Clientul confirmă că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiţionatţ a acestor termeni şi condiţii.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi acest site.

Termeni si conditii contractuale Agerio

Daca utilizatorii prezentului produs au varsta sub 16 ani, sunt rugati sa citeasca termenii si politicile aplicatiei impreuna cu parintii sau reprezentantii legali, dupa caz.In vederea utilizarii Produsului utilizatorii sunt rugati sa furnizeze date personale si date de contact, pentru crearea si configurarea unui cont personal in cadrul aplicatiei. Astfel, se prezuma ca un adult (parinte sau reprezentant legal), dupa caz, este fie cel care furnizeaza  aceste date si astfel va avea permanent control asupra mesajelor primite si va supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de catre copilul minor.

DACA NU SUNTETI DE ACORD CU CONDITIILE SI TERMENII PRECIZATI AICI, VA RUGAM SA NU ACCESATI SI UTILIZATI ACEST PRODUS. ACCESAND SI UTILIZAND ACEST PRODUS SOFTWARE IN ORICE MOD, DECLARATI CA INTELEGETI PERFECT TERMENII ACESTUI CONTRACT DE LICENTIERE PE CARE IL ACCEPTATI IN TOTALITATE. Neacceptarea acestui acord ori a oricarei prevederi din acesta atrage obligatia persoanei respective de a inceta utilizarea Aplicatiei.

Acest Contract de Licentiere reprezinta singura reglementare a raporturilor juridice stabilite intre dumneavoastra (ca persoana fizica sau juridica) si SOFTWIN pentru utilizarea acestui produs software, apartinand SOFTWIN si denumit in continuare Produs.

SOFTWIN se refera la SOFTWIN S.R.L. BUCUREŞTI. înregistrată cu nr. J40/11207/1991 în Registrul Comerţului, CUI 1569706

Definitii pentru scopul acestor termeni si conditii:

Produsul Agerio reprezinta prezenta aplicație mobila sub marca Agerio, marca proprietate a SC Softwin SRL, destinata elevilor ce se pregatesc pentru materia de studiu “Matematica”  sau “Limba romana”, studiate potrivit programelor nationale aprobate in ROMANIA pentru clasele V-XIII .

 • “Termeni si conditii” ale aplicatiei Agerio reprezinta un acord incheiat intre orice persoana (denumit in continuare utilizator) care instalează ori acceseaza Produsul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciul (denumit in continuare “serviciul”) si SOFTWIN, in calitatea sa de proprietar si administrator al aplicatiei Agerio si de furnizor al serviciului. Acest acord stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate instala ori utiliza Produsul Agerio (denumit in continuare “Produsul”) ori poate utiliza in orice mod serviciul oferit prin intermediul aplicatiei;
 • utilizator: orice persoana care acceseaza acesta aplicatie pentru orice motiv, inclusiv pentru consultatii in materiile corespunzatoare ori pentru a posta un continut precum si pentru a descarca, folosi, copia partial sau integral documente/fisiere care se regasesc in aceasta aplicatie dupa caz.
 • parinte: mama, tatal sau reprezentantul legal al copilului sub 16 ani, care este raspunzator pentru crearea si configurarea unui cont personal in cadrul aplicatiei pentru copii sai minori si care va avea permanent control asupra mesajelor primite si va supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv.
 • serviciu inseamna furnizarea catre utilizatori a accesului la platforma oferita de SOFTWIN si furnizorii sai prin Internet (acestia putand fi inclusiv utilizatorii) date si informatii transmise, cu ajutorul acestui produs prin una sau mai multe sesiuni limitate in timp.

Continutul aplicatiei/produsului

Continutul Aplicatiei asa cum este el definit este proprietatea SOFTWIN, in afara cazurilor in care este mentionat expres autorul. Toate textele sau imaginile publicate in aceasta aplicatie sunt protejate de “Legea dreptului de autor” si de Tratatele si acordurile internationale privind drepturile de proprietate intelectuala.

Utilizatorii pot folosi Produsul exclusiv in scopuri educationale. Utilizatorilor le este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestei aplicatii in alte scopuri.

Sofwtin are un rol de găzduitor, în conformitate cu art 15 din legislația privind comerțul electronic – legea 365/2002, referitor la consultațiile făcute prin Produsul Agerio, inclusiv înregistrarea acestor. Astfel, Softwin nu va verifica în mod activ fiecare consultație făcută /adăugată pe Aplicatie și, ca atare, Profesorul va avea întreaga responsabilitate cu privire la consultație și conținutul acesteia

Obiectul si acceptarea prezentului contract de licentiere

Prezentul contract este aplicabil tuturor comenzilor realizate prin intermediul Produsului Agerio. Utilizatorul (client) se obliga sa ia la cunostinta de aceste conditii inainte de a realiza o comanda. Toate comenzile implica acceptarea tuturor acestor conditiilor de vanzare de catre utilizator (client).  Acceptarea prezentului contract de catre client se face prin parcurgerea Termenilor și Condițiilor și bifarea casutei “Sunt de acord”.

Agerio isi rezerva dreptul de a modifica prezentul contract de vanzare in orice moment. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea in vigoare pe Agerio la momentul la care s-a plasat comanda de catre client.

Disponibilitatea serviciilor afisate.

Oferta noastră cu privire la servicii și pretul acestora este valabila atata vreme cat este afisata pe Siturile Agerio. In cazul unei perioade exprese de valabilitate a unui anumit pret, acest aspect va fi specificat in mod specific pe pagina produsului respectiv.

Serviciile afisate pe Produsul Agerio. Limitarea responabilității

Prin Agerio utilizatorii (elevii) sunt pusi in legatura cu profesori prin sesiuni limitate in timp, pentru a-i sprijini prin consultatii online la matematica  sau la limba romana pe cei care au nevoie de ajutor la teme.

Serviciile Agerio sunt oferite de către profesorii selectați de către Softwin, pe baza unor criterii de calitate ce vor fi publicate in sectiunea dedicata profesorilor.

Criterii de calitate:

 • cunoștințe solide despre disciplina predată (matematică sau limba română)
 • cunoștințe solide de metodică a predării matematicii sau limbii romane, ținând cont de particularitățile de vârstă și nivelul de cunoștințe al elevilor
 • profesor prietenos, empatic, cu răbdare

Agerio nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect suferite ca urmare a folosirii serviciilor sale ori a lipsei informațiilor și serviciilor furnizate de site, dacă acestea au fost folosite contrar dispozițiilor și informărilor transmise prin acești termeni și condiții.

Agerio nu are nici o responsabilitate pentru situația în care Serviciul nu este furnizat Utiizatorului datorită erorilor cauzate de o conexiune la Internet slabă și/sau instabilă.

Pretul.

Preturile produsului oferit se regasesc in pagina corespunzatoare a aplicatiei si pe site-ul www.agerio.ro

Preturile produselor achitate prin SMS nu includ TVA, acest lucru fiind specificat în mod clar în procesul de plată.
Preturile prezentate sunt valabile până la revocarea lor, odată cu delistarea lor de pe aplicație.

De asemenea, in cazul in care unor campanii promotionale, trebuie sa stiti faptul ca pretul serviciului, prezentat online, este valabil doar in perioada specificata. In cazul unei perioade exprese de valabilitate a unui anumit pret, acest aspect va fi specificat pe pagina produsului.

Schimbari ale Produsului

Agerio isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale Produsului sau. De asemenea, Agerio isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut.

Informațiile și datele dvs.

Informatia pe care dvs. o furnizati despre dvs. catre Agerio va fi folosita doar in concordanta cu prezentul acord, daca doriti sa cumparati serviciile oferite. Sunteti singurul responsabil cu privire la prezentarea informatiilor și datelor intr-un mod corect si complet, ca si cu pastrerea acuratetii informatiilor in cadrul Agerio.

Rezolvarea problemelor

Daca aveti probleme legate de o comanda care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutati puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita cu un reprezentant al departamentului juridic SOFTWIN la  adresa –  juridic@softwin.ro  sau telefonic apeland numarul 40 212 330 780.

De asemenea Comisia Europeană puna la dispozitie o platformă SOL pentru rezolvarea alternativa a disputelor cu privire la rezolvarea în afara instanțelor judecătorești a problemelor legate de contracte la distanță Platforma SOL este disponibilă lahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dreptul de returnare a produselor

In conformitate cu legislatia romana, consumatorul are dreptul sa notifice in scris Softwin SRL ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Conform OUG 34/2014 art 16 m) este exceptată de la dreptul de returnare furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere.

În cazul unui serviciu care reprezintă un astfel de conținut, veți fi înformati în prealabil cu privire la opțiunea de a începe contractul imediat sau a aștepta încă 14 zile.

Orice cerere de retur pentru alte produse sau servicii furnizare de continut digital va fi datata si semnata de catre cumparator si va fi trimisa către Agerio in orice mod neechivoc. Pentru a fi în conformitate cu reglementările europene Agerio vă pune la dispoziție și un model de formular de retragere în conformitate cu OUG 34/2014.

Returnarea produselor trebuie sa se faca impreuna cu toate accesoriile, consumatorul suportand cheltuielile de expeditie conform legilor romanesti.  În conformitate cu legea română consumatorul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

Prezentul articol este valabil doar in conditiile in care clientul este persoana fizica, in conformitate cu legislatia romana privind inchierea contractelor la distanta.  Acest articol nu este aplicabil in cazul produselor executate dupa specificatiile consumatorului sau alte limitari stabilite de legea romana in vigoare.

Adresa acestui contract

Prezentul contractul de vanzare incheiat de Agerio cu orice alta parte contractanta poate fi gasit la adresa Bd. Dimitrie Pompei nr.10A, Clădirea Conect 1, Etaj 1; Sector 2, București, Romania:

Securitate

Utilizatorul ia la cunostinta ca SOFTWIN nu poate controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin reteaua sa de comunicatii si prin Internet sau prin Aplicatie.

Utilizatorul ia la cunostinta ca serviciile sunt disponibile prin Internet si, desi SOFTWIN va face tot ce ii sta in putinta pentru a mentine securitatea informatiilor, nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind Produsul va fi permanent in siguranta.

Protectia datelor personale

Exista probabilitatea de a fi necesara solicitarea unor informatii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon, pentru activarea contului/produsului sau pentru a putea imbunatati calitatea serviciilor oferite de Produs, pentru a raspunde intrebarilor utilizatorilor si pentru a tine evidenta utilizarii aplicatiei.

In acest sens, SOFTWIN va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, in conformitate cu prevederile Legislatiei in vigoare si potrivit Politicii de confidentialitate  www.agerio.ro/app/politica-de-confidentialitate Prezentul acord constituie informare catre utilizatori ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului.

Modificarea acordului

SOFTWIN isi rezerva dreptul de a modifica in orice mod, oricand si oricare dintre clauzele acestui acord, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de sau de serviciu intervenite dupa operarea modificarii reprezinta acceptarea deplina si neconditionata de catre utilizator. Neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata utilizarea aplicatiei.

Legea aplicabila. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate si executate potrivit legislatiei in vigoare pe teritoriul Romaniei.

Partile convin ca in cazul unor neintelegeri privind validitatea prezentului document sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

In cazul in care partile nu reusesc sa ajunga la nicio intelegere amiabila, atunci, pe baza unei instiintari scrise din partea oricarei parti catre cealalta, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest acord sau cu utilizarea produsului se va solutiona prin intermediul instantelor de judecata.

Drepturile de autor. (COPYRIGHT)

Toate drepturile, titlul si toate profiturile asupra si de pe urma Produsului, cat si drepturile de copiere pentru Produs (incluzand, dar fara a se limita la orice imagine, fotografie, animatie, video, audio, text si cod incorporate in Produs) si toate materialele ce insotesc Produsul sunt proprietatea SOFTWIN. Din acest motiv trebuie sa tratati Produsul ca pe orice alt material avand drepturi de copyright. Nu puteti face copii ale ecranelor Produsul sau ale oricaror parti ale acestuia. Sunt interzise sub-licentierea, inchirierea, vanzarea sau leasing-ul Produsului. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate din Produs sau din parti ale acestuia, modificarea, traducerea sau orice alta incercare de a descoperi codul sursa al Produsului.Utilizatorul nu are dreptul de a folosi numele SOFTWIN, logourile sau marcile inregistrate, sub nicio forma.Utilizatorul este tinut sa raspunda patrimonial fata de SOFTWIN pentru toate incalcarile acestor drepturi.

Drepturile de autor asupra continutului consultatiilor apartine utilizatorilor (profesori) acestia cesionand in mod neexclusiv dar nelimitat in timp si spatiu catre SOFTWIN o licenta asupra continutului garantand asupra corectitudinii continutului si asupra dreptului de licentiere a acestui continut pretul licentierii fiind inclus in serviciile oferite de SOFTWIN.

LIMITAREA GARANTIEI.

Utilizatorului fiindu-i permis nelimitat accesul la Produs pe intreaga perioada a licentierii SOFTWIN garanteaza ca Produsul va fi disponibil on-line 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana dar serviciile organizate in sesiuni pentru meditatii vor fi realizate conform programului publicat in produs. In cazuri extreme, in care va fi necesara oprirea serverelor sau limitarea temporara a accesului la Produs in vederea unor operatiuni de mentenanta sau remedieri tehnice, perioada de indisponibilitate va fi anuntata tuturor utilizatorilor în Produs , cu cel putin 2 ore inainte, si nu va depasi 48 de ore.

ACEASTA ESTE O GARANTIE LIMITATA SI ESTE SINGURA GARANTIE ACORDATA DE SOFTWIN. SOFTWIN NU ACORDA NICI O ALTA GARANTIE EXPRESA SAU IMPLICITA. DURATA GARANTIEI ACORDATE ESTE LIMITATA LA PERIOADA DE VALABILITATE A LICENTEI. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL SOFTWIN NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADAUGIRI GARANTIILOR.

SOFTWIN nu garanteaza ca Produsul poate fi folosit impreuna cu orice echipamente hardware sau cu orice programe software. Configurația software minima este Android 7.0.

SOFTWIN nu garanteaza lipsa erorilor sau ca acestea vor fi corectate. SOFTWIN nu garanteaza ca Produsul va satisface cerintele dumneavoastra.

Oricine utilizeaza, testeaza sau evalueaza Produsul va suporta toate riscurile ce deriva din utilizarea sa.

In nici o imprejurare sau datorita vreunei practici judiciare ori contract, sau in orice alt mod, SOFTWIN, furnizorii sau distribuitorii sai nu vor fi raspunzatori in fata utilizatorului sau in fata altei persoane pentru orice dauna indirecta, incidentala, sau speciala, de orice natura, incluzand dar nelimitandu-se la erori sau disfunctionalitati ale calculatorului, oprirea lucrului, sau orice alte daune si pierderi comerciale, sau pentru orice daune care depasesc ca valoare pretul de achizitie al Produsului si documentatiei aferente, chiar daca SOFTWIN a fost informat cu privire la posibilitatea aparitiei unor astfel de pagube, sau pentru orice reclamatie a oricarei alte terte persoane.

Conditiile prevazute in aceasta sectiune se vor aplica indiferent daca utilizati, evaluati sau testati Produsul.

ACEST SOFTWARE POATE CONTINE ERORI SI NU ESTE PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA INTR-UN MEDIU CARE IMPLICA UN GRAD MARE DE RISC SI CARE NECESITA PERFORMANTE RIDICATE. ACEST PRODUS SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZARII IN OPERATII DIN DOMENIUL AVIATIEI, DIN SECTORUL NUCLEAR, SAU IN SISTEMUL DE COMUNICATII, IN SECTORUL ARMAMENTULUI, IN SISTEMELE CE PRIVESC INTRETINEREA DIRECTA SAU INDIRECTA A VIETII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTA APLICATIE SAU INSTALATIE IN CARE O EROARE AR PUTEA AVEA CA REZULTAT MOARTEA, RANIRI FIZICE SEVERE SAU DAUNE IMPOTRIVA PROPRIETATII.

SE TRIMIT CATRE SERVERUL SOFTWIN STATISTICI LEGATE DE NUMARUL DE ACCESARI PE DIFERITE SECTIUNI ALE APLICATIEI; INFORMATIILE SUNT CU CARACTER GENERAL SI NU CONTIN DATE PERSONALE ALE DUMNEAVOASTRA. ACESTE INFORMATII VOR FI STOCATE IN BAZA NOASTRA DE DATE SI VOR FI FOLOSITE DE CATRE SOFTWIN PENTRU ANALIZA CALITATII PRODUSULUI SI IMBUNATATIREA ULTERIOARA A ACESTUIA.

In eventualitatea unei invaliditati a oricarei clauze din prezentul Contract de Licentiere, invaliditatea nu va afecta celelalte parti componente ale prezentului contract.
Agerio si logo-ul Agerio sunt marci inregistrate ale SOFTWIN.